Asukoht




Mugavad transpordiühendused kõigi Tartu linnaosadega

Lähim bussipeatus 5 minuti ja toidupood 10 minuti jalutustee kaugusel

10 minuti kaugusel lasteaiast ja uuest Tartu Tervisekeskusest

Tartu linna suurepärane kergliiklusteede võrgustik möödub elumajade kõrvalt

Vaated liigirikkale Anne looduskaitsealale ja 10 minuti kaugusel Ihaste metsa terviseradadest

Arenduse naabrusesse on Tartu linn planeerinud uued spordirajatised