Müügiinfo

Müügiinfo

Müügiprotsess toimub kolmes etapis

1. Hinnapakkumine

Kliendile väljastatakse kirjalik hinnapakkumine, mis kehtib 3 nädalat võlaõigusliku müügilepingu sõlmimiseni.

2. Võlaõiguslik leping

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on ostja tasutud 15% ostu-müügi hinnast.

3. Asjaõiguslik leping

Notariaalne asjaõiguslik leping sõlmitakse  peale hoone valmimist. Ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ja toimub korteri valduse ja omandiõiguse üleminek.


LEPINGU HINNAS SISALDUB

  • Korteri valmidus vastavalt projektile
  • Üks parkimiskoht ja panipaik
  • Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (küte, elekter, vesi ja kanalisatsioon)
  • Andme- ja telefoniside valmidus

LEPINGU HINNAS EI SISALDU

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud (tasub ostja)
  • Andme- ja telefoniside liitumistasud
  • Kahepoolselt koostatud ja võimalikud lepingule lisatavad muudatused